ايران کدکس | نمایشگاه دائمی سیستم‌های شناسایی خودکار
 

کاتالوگ

ورود به سیستم
شناسه:
رمز عبور:
فراموشی رمز    رویت محصولات براساس سازنده


 
 
صفحه اصلی    بارکدخوان    معمولی
 

 


 

 	بارکدخوان نوری Honeywell HH360

بارکدخوان نوری Honeywell HH360

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر خطی - باسیم - تفنگی -دارای سرعت قرائت بالا

دستگاه جدید

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان لیزری Honeywell Eclipse 5145

بارکدخوان لیزری Honeywell Eclipse 5145

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله ای)- لیزری- تک پرتوه- با سیم و بدون پایه-دارای بدنه خوش دست و سبک

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان لیزری Honeywell Youjie YJ3300

بارکدخوان لیزری Honeywell Youjie YJ3300

 

اسکنر بارکدهای خطی(میله ای)- لیزری- تک پرتوه- تفنگی- با سیم و بدون پایه

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان لیزری Zebra Symbol LS2208

بارکدخوان لیزری Zebra Symbol LS2208

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - لیزری - باسیم - تفنگی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان لیزری Honeywell Voyager 1200g

بارکدخوان لیزری Honeywell Voyager 1200g

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - لیزری - باسیم - کبرایی - مناسب انواع کاربردها - توانمند در خواندن بارکدهای مخدوش

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان لیزری Honeywell Voyager 1250g

بارکدخوان لیزری Honeywell Voyager 1250g

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - لیزری - باسیم - تفنگی - کم‌هزینه و اقتصادی - توانمند در خواندن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Honeywell Hyperion 1300g

بارکدخوان نوری Honeywell Hyperion 1300g

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - تفنگی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Zebex Z-3100

بارکدخوان نوری Zebex Z-3100

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - کبرایی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار - دارای بدنه ساده و خوش دست، قیمت اقتصادی، وزن سبک و ماشه نرم و بزرگ برای کاربری آسان‌تر

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Zebex Z-3190

بارکدخوان نوری Zebex Z-3190

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - تفنگی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Zebex Z-3220

بارکدخوان نوری Zebex Z-3220

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - باسیم - دارای طراحی سبک، بدنه محکم و قیمت اقتصادی

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Datalogic QuickScan I QD2100

بارکدخوان نوری Datalogic QuickScan I QD2100

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - تفنگی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Datalogic QuickScan Lite QW2100

بارکدخوان نوری Datalogic QuickScan Lite QW2100

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - تفنگی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Newland HR100

بارکدخوان نوری Newland HR100

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - تفنگی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Unitech MS320

بارکدخوان نوری Unitech MS320

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - تفنگی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود