ايران کدکس | نمایشگاه دائمی سیستم‌های شناسایی خودکار
 

کاتالوگ

ورود به سیستم
شناسه:
رمز عبور:
فراموشی رمز    رویت محصولات براساس سازنده


 
 
صفحه اصلی    بارکدخوان    ثابت
 

 


 

بارکدخوان ثابت چندوجهی Honeywell Stratos 2400

بارکدخوان ثابت چندوجهی Honeywell Stratos 2400

 

بارکد اسکنر ثابت (داخل کانتر) چند وجهی- تک بعدی (1D)- با سیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندوجهی Honeywell Stratos 2700

بارکدخوان ثابت چندوجهی Honeywell Stratos 2700

 

بارکد اسکنر ثابت (داخل کانتر) چند وجهی- تک بعدی(1D) و دوبعدی(2D)- باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Honeywell Orbit 7120

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Honeywell Orbit 7120

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Honeywell Solaris 7820

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Honeywell Solaris 7820

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت تصویری پرتوان Honeywell Solaris 7980g

بارکدخوان ثابت تصویری پرتوان Honeywell Solaris 7980g

 

بارکد اسکنر ثابت تصویری - در مدلهای دوبعدی یا تک بعدی قابل ارتقاء به دوبعدی - باسیم - پرتوان و پرسرعت - با قابلیت قرائت آسان بارکدهای مخدوش و بی کیفیت

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Zebex Z-6010

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Zebex Z-6010

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Zebex Z-6182

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Zebex Z-6182

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Zebez Z-6170

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Zebez Z-6170

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزریZebex Z-6180

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزریZebex Z-6180

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Datalogic Magellan 2200VS

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Datalogic Magellan 2200VS

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Datalogic Magellan 800i

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Datalogic Magellan 800i

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت تصویری Datalogic Magellan 3200VSi

بارکدخوان ثابت تصویری Datalogic Magellan 3200VSi

 

بارکد اسکنر ثابت تصویری - در مدلهای دوبعدی یا تک بعدی قابل ارتقاء به دوبعدی - باسیم - پرتوان و پرسرعت

مقایسه شود