ايران کدکس | نمایشگاه دائمی سیستم‌های شناسایی خودکار
 

کاتالوگ

ورود به سیستم
شناسه:
رمز عبور:
فراموشی رمز    رویت محصولات براساس سازنده


 
 
بارکدخوان صفحه اصلی    بارکدخوان
 

 
      معمولی (15)   بیسیم (17)   ثابت (13)   دوبعدی (21)   پرتابل (4)   صنعتی (2)

 

 


 

	بارکدخوان بیسیم دوبعدی Unitech MS352

بارکدخوان بیسیم دوبعدی Unitech MS352

 

بارکد اسکنر ایمیجر با کیفیت HD - دوبعدی (2D) - بی‌سیم (بلوتوث توسط پایه و یا مستقیم) - دارای حافظه آفلاین - تفنگی

مقایسه شود

 

 

 

 	بارکدخوان نوری Honeywell HH360

بارکدخوان نوری Honeywell HH360

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر خطی - باسیم - تفنگی -دارای سرعت قرائت بالا

مقایسه شود

 

 

 

 بارکدخوان لیزری Unitech MS836

بارکدخوان لیزری Unitech MS836

 

 اسکنر بارکدهای خطی(میله ای)- لیزری- تک پرتوه- تفنگی- با سیم و دارای پایه

 

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان لیزری Honeywell Eclipse 5145

بارکدخوان لیزری Honeywell Eclipse 5145

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله ای)- لیزری- تک پرتوه- با سیم و بدون پایه-دارای بدنه خوش دست و سبک

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان لیزری Honeywell Youjie YJ3300

بارکدخوان لیزری Honeywell Youjie YJ3300

 

اسکنر بارکدهای خطی(میله ای)- لیزری- تک پرتوه- تفنگی- با سیم و دارای پایه

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Unitech MS320

بارکدخوان نوری Unitech MS320

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - تفنگی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم نوری Unitech MS340B

بارکدخوان بیسیم نوری Unitech MS340B

 

بارکد اسکنر نوری(CCD) - تک بعدی (1D) - بی‌سیم (بلوتوث توسط پایه و یا مستقیم) - دارای حافظه آفلاین - تفنگی - پرتوان

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم دوبعدی Zebra DS2278

بارکدخوان بیسیم دوبعدی Zebra DS2278

 

بارکد اسکنر تمام جهت (Omnidirectional) - دوبعدی (2D) - بی‌سیم (بلوتوث توسط پایه و یا مستقیم) - دارای حافظه آفلاین - تفنگی

 

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندوجهی Honeywell Stratos 2400

بارکدخوان ثابت چندوجهی Honeywell Stratos 2400

 

بارکد اسکنر ثابت (داخل کانتر) چند وجهی- تک بعدی (1D)- با سیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندوجهی Honeywell Stratos 2700

بارکدخوان ثابت چندوجهی Honeywell Stratos 2700

 

بارکد اسکنر ثابت (داخل کانتر) چند وجهی- تک بعدی(1D) و دوبعدی(2D)- باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان دوبعدی Honeywell HH400

بارکدخوان دوبعدی Honeywell HH400

 

 اسکنر بارکدهای خطی (میله ای) و دوبعدی- ایمیجر- تفنگی- با سیم و دارای پایه- قابلیت خواندن انواع بارکد از روی نمایشگر های مانیتور و موبایل

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان دوبعدی Unitech MS338

بارکدخوان دوبعدی Unitech MS338

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله ای) و دوبعدی- ایمیجر- تفنگی- با سیم و دارای پایه 

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان دوبعدی Zebra-Symbol DS4308

بارکدخوان دوبعدی Zebra-Symbol DS4308

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله ای) و دوبعدی- ایمیجر تمام جهت- تفنگی- با سیم -دارای پایه- در مدل های پرسرعت(SR) و یا پر تراکم(HD)

 

 

 

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان دوبعدی ثابت تصویری Unitech PS800R

بارکدخوان دوبعدی ثابت تصویری Unitech PS800R

 

بارکد اسکنر دوبعدی ثابت تصویری - پرتوان و پرسرعت - با قابلیت قرائت آسان بارکدهای مخدوش و بی کیفیت

 

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان لیزری Zebra Symbol LS2208

بارکدخوان لیزری Zebra Symbol LS2208

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - لیزری - باسیم - تفنگی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم لیزری انگشتری Generalscan GS R1000BT

بارکدخوان بیسیم لیزری انگشتری Generalscan GS R1000BT

 

دستگاه بارکدخوان لیزری بیسیم(بلوتوثی) انگشتری، تک بعدی (1D)،دارای حافظه آفلاین،کوچک و سبک با کاربرد راحت

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم دوبعدی انگشتری Generalscan GS R1500BT

بارکدخوان بیسیم دوبعدی انگشتری Generalscan GS R1500BT

 

دستگاه بارکدخوان بیسیم(بلوتوثی) انگشتری ،دوبعدی (2D)، ایمیجر ،دارای حافظه آفلاین،کوچک و سبک با کاربرد راحت

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم صنعتی و دوربرد Zebra LI4278

بارکدخوان بیسیم صنعتی و دوربرد Zebra LI4278

 

اسکنر بی‌سیم بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمجیر - تفنگی - دارای حافظه آفلاین - توانمند در خواندن بارکدهای درشت از فواصل بیشتر (تا 6 متر) - دارای طراحی صنعتی و بدنه جان سخت با قابلیت اتصال مستقیم به انواع سیستم‌ها از طریق بلوتوث - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان دوبعدی Honeywell Youjie YJ4600

بارکدخوان دوبعدی Honeywell Youjie YJ4600

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله ای) و دوبعدی- ایمیجر- تفنگی- با سیم و دارای پایه- قابلیت خواندن انواع بارکد از روی صفحات نمایش از قبیل مانیتور و موبایل

 

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان لیزری Honeywell Voyager 1200g

بارکدخوان لیزری Honeywell Voyager 1200g

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - لیزری - باسیم - کبرایی - مناسب انواع کاربردها - توانمند در خواندن بارکدهای مخدوش

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان لیزری Honeywell Voyager 1250g

بارکدخوان لیزری Honeywell Voyager 1250g

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - لیزری - باسیم - تفنگی - کم‌هزینه و اقتصادی - توانمند در خواندن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Honeywell Hyperion 1300g

بارکدخوان نوری Honeywell Hyperion 1300g

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - تفنگی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم لیزری Honeywell Voyager 1202g

بارکدخوان بیسیم لیزری Honeywell Voyager 1202g

 

اسکنر بی‌سیم بارکدهای خطی (میله‌ای) - لیزری - دارای حافظه آفلاین - کبرایی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم تک بعدی / دوبعدی Honeywell Voyager 1452g

بارکدخوان بیسیم تک بعدی / دوبعدی Honeywell Voyager 1452g

 

اسکنر بی‌سیم بارکدهای خطی (میله‌ای) و دوبعدی - ایمیجر تمام جهت - پرسرعت و پرتوان - دارای حافظه آفلاین - تفنگی - توانمند در خواندن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت - قادر به خواندن بارکد از روی انواع نمایشگرها (موبایل و تبلت) - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم دوبعدی Honeywell Xenon 1902

بارکدخوان بیسیم دوبعدی Honeywell Xenon 1902

 

بارکد اسکنر تمام جهت (Omnidirectional) - دوبعدی (2D) - بی‌سیم (بلوتوث توسط پایه) - دارای حافظه آفلاین - تفنگی - پرتوان - در مدلهای پرسرعت و پرتراکم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم صنعتی Honeywell 3820

بارکدخوان بیسیم صنعتی Honeywell 3820

 

بارکد اسکنر خطی (Linear) - تک بعدی (1D) - بی‌سیم (بلوتوث توسط پایه) - دارای حافظه آفلاین - تفنگی - پرتوان و صنعتی

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان تمام جهت تصویری Honeywell Voyager 1400g

بارکدخوان تمام جهت تصویری Honeywell Voyager 1400g

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) و دوبعدی - ایمجیر تمام جهت - پرسرعت و پرتوان - باسیم - کبرایی - توانمند در خواندن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت - قادر به خواندن بارکد از روی انواع نمایشگرها (موبایل و تبلت) - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان تمام جهت تصویری Honeywell Voyager 1450g

بارکدخوان تمام جهت تصویری Honeywell Voyager 1450g

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) و دوبعدی - ایمیجر تمام جهت - پرسرعت و پرتوان - باسیم - تفنگی - توانمند در خواندن بارکدهای مخدوش و بی‌کیفیت - قادر به خواندن بارکد از روی انواع نمایشگرها (موبایل و تبلت) - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Honeywell Orbit 7120

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Honeywell Orbit 7120

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Honeywell Solaris 7820

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Honeywell Solaris 7820

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت تصویری پرتوان Honeywell Solaris 7980g

بارکدخوان ثابت تصویری پرتوان Honeywell Solaris 7980g

 

بارکد اسکنر ثابت تصویری - در مدلهای دوبعدی یا تک بعدی قابل ارتقاء به دوبعدی - باسیم - پرتوان و پرسرعت - با قابلیت قرائت آسان بارکدهای مخدوش و بی کیفیت

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان صنعتی و نوری HHP IT-3800LR

بارکدخوان صنعتی و نوری HHP IT-3800LR

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - تفنگی - دارای طراحی صنعتی و جان‌سخت - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

دستگاه بارکدخوان دوبعدی Honeywell Xenon 1900

دستگاه بارکدخوان دوبعدی Honeywell Xenon 1900

 

بارکد اسکنر تمام جهت (Omnidirectional) - دوبعدی (2D) - باسیم - تفنگی - پرتوان - در مدلهای پرسرعت یا پرتراکم

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA نیمه صنعتی Zebex Z-9000

هندهلد و PDA نیمه صنعتی Zebex Z-9000

 

دستگاه بارکدخوان تک بعدی (1D) یا دوبعدی (2D) ، پرتابل ، با قابلیت برنامه ریزی

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Zebex Z-3100

بارکدخوان نوری Zebex Z-3100

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - کبرایی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار - دارای بدنه ساده و خوش دست، قیمت اقتصادی، وزن سبک و ماشه نرم و بزرگ برای کاربری آسان‌تر

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Zebex Z-3190

بارکدخوان نوری Zebex Z-3190

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - تفنگی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Zebex Z-3220

بارکدخوان نوری Zebex Z-3220

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - باسیم - دارای طراحی سبک، بدنه محکم و قیمت اقتصادی

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان پرتابل جیبی Zebex Z-1160

بارکدخوان پرتابل جیبی Zebex Z-1160

 

دستگاه بارکدخوان تک بعدی (1D) ، قابل حمل ، کوچک و سبک

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم لیزری Zebex Z-3251BT

بارکدخوان بیسیم لیزری Zebex Z-3251BT

 

بارکد اسکنر خطی (Linear) - تک بعدی (1D) - بی‌سیم (بلوتوث مستقیم) - دارای حافظه آفلاین - کوچک، سبک و پرتابل

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم نوری Zebex Z-1170BT

بارکدخوان بیسیم نوری Zebex Z-1170BT

 

بارکد اسکنر خطی (Linear) - تک بعدی (1D) - بی‌سیم (بلوتوث مستقیم) - دارای حافظه آفلاین - کوچک، سبک و پرتابل

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم نوری Zebex Z-3190BT

بارکدخوان بیسیم نوری Zebex Z-3190BT

 

بارکد اسکنر خطی (Linear) - تک بعدی (1D) - بی‌سیم (بلوتوث توسط پایه ویا مستقیم) - دارای حافظه آفلاین - تفنگی - پرتوان

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم دوبعدی Zebex Z-3392BT

بارکدخوان بیسیم دوبعدی Zebex Z-3392BT

 

بارکد اسکنر تمام جهت (Omnidirectional) - دوبعدی (2D) - بی‌سیم (بلوتوث مستقیم ویا توسط پایه) - تفنگی - پرتوان

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Zebex Z-6010

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Zebex Z-6010

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Zebex Z-6182

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Zebex Z-6182

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Zebez Z-6170

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Zebez Z-6170

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزریZebex Z-6180

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزریZebex Z-6180

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

دستگاه بارکدخوان دوبعدی Zebex Z-3152

دستگاه بارکدخوان دوبعدی Zebex Z-3152

 

بارکد اسکنر تمام جهت (Omnidirectional) - دوبعدی (2D) - باسیم - کبرایی - پرتراکم

مقایسه شود

 

 

 

دستگاه بارکدخوان دوبعدی Zebex Z-3192

دستگاه بارکدخوان دوبعدی Zebex Z-3192

 

بارکد اسکنر تمام جهت (Omnidirectional) - دوبعدی (2D) - باسیم - تفنگی - پرتوان

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان پرتابل GS X3 ScanBuddy

بارکدخوان پرتابل GS X3 ScanBuddy

 

دستگاه بارکدخوان تک بعدی (1D) ، دارای پورت OTG ، قابل اتصال به موبایل و تبلت

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Datalogic QuickScan I QD2100

بارکدخوان نوری Datalogic QuickScan I QD2100

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - تفنگی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Datalogic QuickScan Lite QW2100

بارکدخوان نوری Datalogic QuickScan Lite QW2100

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - تفنگی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم نوری Datalogic QuickScan I QM2100

بارکدخوان بیسیم نوری Datalogic QuickScan I QM2100

 

بارکد اسکنر خطی (Linear) - تک بعدی (1D) - بی‌سیم (بلوتوث توسط پایه) - تفنگی

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم دوبعدی Datalogic Gryphon I GM4400

بارکدخوان بیسیم دوبعدی Datalogic Gryphon I GM4400

 

بارکد اسکنر تمام جهت (Omnidirectional) - دوبعدی (2D) - بی‌سیم (بلوتوث توسط پایه) - دارای حافظه آفلاین - تفنگی - پرتوان

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان بیسیم دوبعدی Datalogic QuickScan I QM2400

بارکدخوان بیسیم دوبعدی Datalogic QuickScan I QM2400

 

بارکد اسکنر تمام جهت (Omnidirectional) - دوبعدی (2D) - بی‌سیم (بلوتوث توسط پایه) - دارای حافظه آفلاین - تفنگی

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Datalogic Magellan 2200VS

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Datalogic Magellan 2200VS

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Datalogic Magellan 800i

بارکدخوان ثابت چندپرتوه لیزری Datalogic Magellan 800i

 

بارکد اسکنر ثابت چندپرتوه - تک بعدی (1D) - باسیم

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان ثابت تصویری Datalogic Magellan 3200VSi

بارکدخوان ثابت تصویری Datalogic Magellan 3200VSi

 

بارکد اسکنر ثابت تصویری - در مدلهای دوبعدی یا تک بعدی قابل ارتقاء به دوبعدی - باسیم - پرتوان و پرسرعت

مقایسه شود

 

 

 

دستگاه بارکدخوان Datalogic Gryphon I GD4400

دستگاه بارکدخوان Datalogic Gryphon I GD4400

 

بارکد اسکنر تمام جهت (Omnidirectional) - دوبعدی (2D) - باسیم - تفنگی - پرتوان

مقایسه شود

 

 

 

دستگاه بارکدخوان Datalogic QuickScan I QD2400

دستگاه بارکدخوان Datalogic QuickScan I QD2400

 

بارکد اسکنر تمام جهت (Omnidirectional) - دوبعدی (2D) - باسیم - تفنگی

مقایسه شود

 

 

 

بارکدخوان نوری Newland HR100

بارکدخوان نوری Newland HR100

 

اسکنر بارکدهای خطی (میله‌ای) - ایمیجر - باسیم - تفنگی - مناسب انواع کاربردهای سنگین و پرفشار

مقایسه شود