ايران کدکس | نمایشگاه دائمی سیستم‌های شناسایی خودکار
 

کاتالوگ

ورود به سیستم
شناسه:
رمز عبور:
فراموشی رمز    رویت محصولات براساس سازنده


 
 
رایانه قابل حمل صفحه اصلی    رایانه قابل حمل
 

 
      هندهلد ( PDA ) (30)   تبلت ( PAD ) (2)

 

 


 

 هندهلد و PDA همه کاره Dotel DOTH-100

هندهلد و PDA همه کاره Dotel DOTH-100

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA همه کاره دارای پرینتر با آپشن‌های بارکدخوان، کارتخوان مغناطیسی، وایفای، بلوتوث و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA نیمه صنعتی DSIC DS2

هندهلد و PDA نیمه صنعتی DSIC DS2

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت تحت اندروید با صفحه نمایش لمسی 5 اینچ، آپشن‌های بارکدخوان، ماژول HF RFID، وایفای، بلوتوث و ...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA نیمه صنعتی Honeywell Dolphin 6100

هندهلد و PDA نیمه صنعتی Honeywell Dolphin 6100

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA نیمه صنعتی با آپشن‌های بارکدخوان دوبعدی، وایفای، بلوتوث و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA همه کاره ATID AT980

هندهلد و PDA همه کاره ATID AT980

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA همه کاره دارای پرینتر با آپشن‌های بارکدخوان، ماژول RFID، کارتخوان، اسکنر اثرانگشت، وایفای، بلوتوث، GSM/GPRS، GPS و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA همه کاره Pidion BIP-1300

هندهلد و PDA همه کاره Pidion BIP-1300

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA همه کاره دارای پرینتر با آپشن‌های بارکدخوان، ماژول RFID، کارتخوان، اسکنر اثرانگشت، وایفای، بلوتوث، GSM/GPRS، GPS و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA همه کاره Urovo i9000s

هندهلد و PDA همه کاره Urovo i9000s

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA همه کاره دارای پرینتر با آپشن‌های بارکدخوان، ماژول RFID، کارتخوان، وایفای، بلوتوث، GSM/GPRS، GPS و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی Motorola MC67

هندهلد و PDA صنعتی Motorola MC67

 
مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی Motorola MC9190-G

هندهلد و PDA صنعتی Motorola MC9190-G

 
مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی Zebra MC55A0

هندهلد و PDA صنعتی Zebra MC55A0

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی با آپشن‌های بارکدخوان ، وایفای ، بلوتوث و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی Motorola MC3190

هندهلد و PDA صنعتی Motorola MC3190

 

توقف تولید

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی Honeywell Dolphin 6500

هندهلد و PDA صنعتی Honeywell Dolphin 6500

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان دوبعدی، وایفای، بلوتوث و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی Honeywell Dolphin 99EX

هندهلد و PDA صنعتی Honeywell Dolphin 99EX

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان دوبعدی، وایفای، بلوتوث و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی Sewoo NBP-50

هندهلد و PDA صنعتی Sewoo NBP-50

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت تحت اندروید با صفحه نمایش لمسی 5 اینچ، آپشن‌های بارکدخوان، ماژول HF RFID، وایفای، بلوتوث، GSM/4G، GPS و ...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA نیمه صنعتی Zebex Z-9000

هندهلد و PDA نیمه صنعتی Zebex Z-9000

 

دستگاه بارکدخوان تک بعدی (1D) یا دوبعدی (2D) ، پرتابل ، با قابلیت برنامه ریزی

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی ATID AT870N

هندهلد و PDA صنعتی ATID AT870N

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان، ماژول RFID، وایفای، بلوتوث و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی ATID AT880

هندهلد و PDA صنعتی ATID AT880

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان، ماژول RFID، وایفای، بلوتوث، GSM/GPRS، GPS و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی ATID AT911

هندهلد و PDA صنعتی ATID AT911

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان، ماژول RFID، وایفای، بلوتوث، GSM/GPRS، GPS و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی DSIC DS3 PRO

هندهلد و PDA صنعتی DSIC DS3 PRO

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان، وایفای، بلوتوث، GSM/3G/4G، GPS و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی DSIC DS5

هندهلد و PDA صنعتی DSIC DS5

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان، ماژول RFID، وایفای، بلوتوث، GSM/GPRS، GPS و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی DSIC DS9

هندهلد و PDA صنعتی DSIC DS9

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت تحت اندروید با صفحه نمایش لمسی 5.5 اینچ، آپشن‌های بارکدخوان، ماژول HF RFID، وایفای، بلوتوث، GSM/4G، GPS و ...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی Datalogic Falcon X3

هندهلد و PDA صنعتی Datalogic Falcon X3

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان، وایفای، بلوتوث و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی Datalogic Skorpio X3

هندهلد و PDA صنعتی Datalogic Skorpio X3

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان، وایفای، بلوتوث و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی PointMobile PM200

هندهلد و PDA صنعتی PointMobile PM200

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی با آپشن‌های بارکدخوان، وایفای و بلوتوث

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی PointMobile PM260

هندهلد و PDA صنعتی PointMobile PM260

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی با آپشن‌های بارکدخوان، وایفای و بلوتوث

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی PointMobile PM40

هندهلد و PDA صنعتی PointMobile PM40

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی با آپشن‌های بارکدخوان، وایفای و بلوتوث

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی PointMobile PM450

هندهلد و PDA صنعتی PointMobile PM450

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان، وایفای، بلوتوث، GSM/GPRS، GPS و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی PointMobile PM60

هندهلد و PDA صنعتی PointMobile PM60

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان، وایفای، بلوتوث، GSM/GPRS، GPS و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی M3 Black

هندهلد و PDA صنعتی M3 Black

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان، ماژول RFID، وایفای، بلوتوث، GSM/GPRS، GPS و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی M3 Orange Plus

هندهلد و PDA صنعتی M3 Orange Plus

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان، ماژول RFID، وایفای، بلوتوث، GSM/GPRS، GPS و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی M3 OX10-1G

هندهلد و PDA صنعتی M3 OX10-1G

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان، ماژول RFID، وایفای، بلوتوث، GSM/GPRS، GPS و...

مقایسه شود

 

 

 

هندهلد و PDA صنعتی M3 T

هندهلد و PDA صنعتی M3 T

 

رایانه قابل‌حمل از نوع هندهلد یا PDA صنعتی و جان‌سخت با آپشن‌های بارکدخوان، ماژول RFID، وایفای، بلوتوث، GSM/GPRS، GPS و...

مقایسه شود