ايران کدکس | نمایشگاه دائمی سیستم‌های شناسایی خودکار
 

کاتالوگ

ورود به سیستم
شناسه:
رمز عبور:
فراموشی رمز    رویت محصولات براساس سازنده


 
 
صفحه اصلی    چاپگر بارکد    رومیزی
 

 


 

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Honeywell PC42t

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Honeywell PC42t

 

چاپگر رومیزی برچسب دارای هد چاپ 104 میلیمتری و پرتوان ، سرعت و حافظه بالا ، با امکان استفاده از ریبون چاپ 300 متری

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Honeywell PC43t

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Honeywell PC43t

 

چاپگر رومیزی برچسب دارای هد چاپ 106 میلیمتری و پرتوان ، سرعت و دقت چاپ بالا ، با امکان استفاده از ریبون چاپ 300 متری ، دارای نمایشگر LCD

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Sewoo LK-B10

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Sewoo LK-B10

 

چاپگر رومیزی برچسب دارای هد چاپ 104 میلیمتری و پرتوان با امکان استفاده از ریبون چاپ 300 متری

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Sewoo LK-B20

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Sewoo LK-B20

 

چاپگر رومیزی برچسب دارای هد چاپ 104 میلیمتری و پرتوان با امکان استفاده از ریبون چاپ 300 متری

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Sewoo LK-B230

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Sewoo LK-B230

 

چاپگر رومیزی برچسب دارای هد چاپ 104 میلیمتری و پرتوان با امکان استفاده از ریبون چاپ 300 متری

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Sewoo LK-B24

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Sewoo LK-B24

 

 چاپگر رومیزی برچسب دارای هد چاپ 104 میلیمتری ، سرعت و حافظه بالا

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Toshiba B-EV4T

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Toshiba B-EV4T

 

 چاپگر رومیزی برچسب دارای هد چاپ 105 میلیمتری ، دارای پورت های کامل

دستگاه جدید

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Zebra GC420

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Zebra GC420

 

 چاپگر رومیزی برچسب دارای هد چاپ 104 میلیمتری ، سرعت و حافظه بالا

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Zebra GK420

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Zebra GK420

 

چاپگر رومیزی برچسب دارای هد چاپ 104 میلیمتری ، سرعت و حافظه بالا

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Zebra GK888

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Zebra GK888

 

چاپگر رومیزی برچسب دارای هد چاپ 104 میلیمتری ، سرعت و حافظه بالا

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Zebra GX430

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Zebra GX430

 

چاپگر رومیزی برچسب دارای هد 300dpi با حداکثر عرض چاپ 104 میلیمتری ، سرعت و حافظه بالا

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Zebra LP2824 Plus

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Zebra LP2824 Plus

 

چاپگر رومیزی برچسب (فقط حرارتی) ، دارای هد چاپ 56 میلیمتری ، سرعت و حافظه بالا

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Zebra TLP2824 Plus

چاپگر رومیزی برچسب و لیبل بارکد Zebra TLP2824 Plus

 

چاپگر رومیزی برچسب ، دارای هد چاپ 56 میلیمتری ، سرعت و حافظه بالا

مقایسه شود