ايران کدکس | نمایشگاه دائمی سیستم‌های شناسایی خودکار
 

کاتالوگ

ورود به سیستم
شناسه:
رمز عبور:
فراموشی رمز    رویت محصولات براساس سازنده


 
 
صفحه اصلی    چاپگر بارکد    صنعتی
 

 


 

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Argox iX4-240

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Argox iX4-240

 

 چاپگر نیمه صنعتی برچسب دارای هد چاپ 108 میلیمتری با توان بالا

دستگاه جدید

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Honeywell PM42

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Honeywell PM42

 

چاپگر صنعتی برچسب دارای هد چاپ 108 میلیمتری با سرعت و توان بالا

دستگاه جدید

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Honeywell PM43

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Honeywell PM43

 

چاپگر صنعتی برچسب دارای هد چاپ 108 میلیمتری با سرعت و توان بالا، دارای کامپیوتر داخلی

 
 

 

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Zebra 105SL Plus

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Zebra 105SL Plus

 

چاپگر صنعتی برچسب با بدنه کاملا فولادی و جان سخت ، دارای هد چاپ 104 میلیمتری و بسیار پرتوان

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Zebra ZM400

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Zebra ZM400

 

چاپگر صنعتی برچسب دارای هد چاپ 104 میلیمتری با سرعت و توان بالا

"تولید این مدل متوقف شده و مدل ZT410 جایگزین آن می باشد"

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Zebra ZM600

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Zebra ZM600

 

چاپگر صنعتی برچسب دارای هد چاپ 168 میلیمتری با سرعت و توان بالا

"تولید این مدل متوقف شده و مدل ZT420 جایگزین آن می باشد"

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Zebra ZT220

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Zebra ZT220

 

چاپگر صنعتی برچسب دارای هد چاپ 104 میلیمتری و پرتوان

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Zebra ZT230

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Zebra ZT230

 

چاپگر صنعتی برچسب دارای هد چاپ 104 میلیمتری و پرتوان

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Zebra ZT410

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Zebra ZT410

 

چاپگر صنعتی برچسب دارای هد چاپ 104 میلیمتری با سرعت و توان بسیار بالا

مقایسه شود

 

 

 

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Zebra ZT420

چاپگر صنعتی برچسب و لیبل بارکد Zebra ZT420

 

چاپگر صنعتی برچسب دارای هد چاپ 168 میلیمتری با سرعت و توان بسیار بالا

مقایسه شود